Dreamium | 3dhost אחסון אתרים

3dhost אחסון אתרים

שרתי אחסון מתקדמים
3dhost הינה חברה המספקת שרותי אירוח ואחסון אתרים באינטרנט בין היתר, באמצעות שרתי אחסון מתקדמים ניתן לגבות כל אתר אינטרנט ואף מספר אתרים על שרת אחד, לספק כמות משאבים גבוהה ומשודרגת אל האתר על מנת לשפר את ביצועיו.

שירותי אחסון אתרים
באמצעות שירותי אחסון אתרים ניתן לא רק להבטיח את היותו של האתר באוויר אלא שיפור תפקוד האתר והבטחת ביצועים מקסימליים מצידו.

שרת וירטואלי
אחסון על גבי שרת וירטואלי מהווה פתרון אופטימלי עבור עסקים קטנים ובינוניים בשל היותו מבוסס על טכנולוגיית VMware וסיפוק ביצועים מקסימליים, שרידות וזמינות גבוהה.

צור איתנו קשר